Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetovém obchodu společnosti AGROTEC a.s., divize Nákladní automobily Hustopeče.

 

 
Objednávka a ceny zboží:
 

     Ceny u zboží v systému www.ivecoparts.cz jsou závazné, společnost AGROTEC a.s. si vyhrazuje právo na změnu těchto cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Díly značené v názvu #IV, #L1 nebo #L spadají do akční zásoby a tyto ceny jsou platné pouze do vyprodání zásob (např. #IV KAPOTA). Termín ukončení příjmu objednávek pro jejich zpracování ještě téhož dne je 16:00 hod. Vzhledem k časové náročnosti budou prioritně vyřizovány objednávky podané prostřednictvím e-shopu registrovanými zákazníky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. O přijetí a vyřízení objednávky bude zákazník informován na registrovanou e-mailovou adresu. Každá potvrzená objednávka ze strany AGROTEC a.s. vůči kupujícímu je považována za závaznou.

 

Dodání zboží:
 
     V případě dostupnosti dílu z našich skladových zásob bude zboží dodáno kupujícímu do 24 hod. od okamžiku objednání, v případě, že zboží nebude na skladu prodávajícího dostupné bude dodáno zpravidla do 48 hod. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude možné zboží do 48 hod. dodat kupujícímu, bude zákazník o této skutečnosti informován a každý takovýto případ bude řešen individuálně. Zboží rozesíláno zásilkovou službou (dodání do rukou příjemce do 24 hod. od odeslání), nebo noční distribuční službou (dodání do uzamykatelné schránky příjemce do 6:00 hod. ráno následujícího dne od odeslání). O rozvoz noční distribuční službou je požádat na adrese gruza@agrotec.cz. Na žádost zákazníka je možné doručit zboží i jiným způsobem na náklady kupujícího.
     Při objednávce nad 5 000,- CZK je dopravné standardním způsobem zdarma! Při nižší hodnotě zboží bude účtováno dopravné:        
 
pro Českou republiku ve výši 110,- CZK u balíků do 25 kg, nad 25 kg 270,- CZK
pro Slovenskou republiku ve výši od 270,- CZK do 350,- CZK, dle váhy zásilky.
 
     Společnost AGROTEC a.s. si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení cen přepravného a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

 Úhrada zboží:

     Není-li sjednáno v dvoustranné Rámcové obchodní smlouvě jinak, bude zboží zákazníkovi zasláno zboží zásilkovou službou na dobírku (hodnota zboží včetně dopravného plus balné 40,- CZK), případně, je možné uhradit kupní cenu zboží před jeho odesláním na základě faktury-daňového dokladu. Tento způsob je třeba sjednat předem, uvedením způsobu úhrady do objednávky.
 

 Převzetí zboží:

     Objednané zboží lze převzít osobně na prodejně prodávajícího (provozovna na adrese U dálnice 2, 693 01, Hustopeče). Pokud není dojednáno jinak, zboží bude zákazníkovi zasláno přepravní službou v závislosti na rozměrech, hmotnosti zásilky a požadovaném způsobu doručení. Při převzetí zboží je zákazník povinen bez zbytečného prodlení zkontrolovat  kompletnost a nepoškozenost zásilky. Zjistí-li zákazník poškození zboží při doručení zásilky, je oprávněn převzetí zboží odepřít a zaslat neprodleně fotky, č. faktur a krátký popis poškození na e-mailovou adresu: kuchynka@agrotec.cz. V případe že zákazník zjistí poškození zásilky až po rozbalení, zašle popis poškození, fotky poškození a č. faktury na stejnou výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději druhý den od data převzetí.
 
     Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
Záruka:
 
     Prodávající poskytuje na zboží – originální náhradní díly IVECO - záruční lhůtu v délce 12 měsíců. Na zboží dodané v režimu občanského zákoníku poskytuje prodávající záruční lhůtu v souladu s občanským zákoníkem v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje – převzetím zboží.
 
Reklamace:
 
     Reklamace na dodané množství a poškození zboží je nutné oznámit nejpozději do druhého pracovního dne od obdržení zásilky. V případě uznání takovéto reklamace bude dle dohody se zákazníkem nahrazen reklamovaný díl novým, případně bude vystaven dobropis na nedodané zboží. Pro správné uplatnění reklamace je kupující povinen kontaktovat reklamačního technika prodávajícího a dohodnout přesný postup konkrétního reklamačního řízení. Kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně, p. Kuchyňka, +420 519 402 324, kuchynka@agrotec.cz. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato, prodávající má právo zásilku odmítnout.
 
Vrácení zboží:
 
     Vrácení zboží zákazníkem z jakéhokoliv jiného důvodu je možné pouze po domluvě se správcem internetového obchodu p. Němečkem, +420 519 402 327, nemecek@agrotec.cz, a to jen materiál, který byl objednán ze skladových zásob a nejpozději do sedmi dnů od jeho dodání. Zboží dodané dodavatelem urgentních objednávek vrátit nelze.
 

 

Bonusový program Ivecoparts

      Společnost AGROTEC a.s., Divize Nákladní automobily Moravia vyhlašuje od 5. 10. 2009 Bonusový program IVECO PARTS pro zákazníky společnosti, kteří nakoupí náhradní díly IVECO prostřednictvím našeho e-shopu.

     Každý zákazník e-shopu AGROTEC a.s. na adrese www.ivecoparts.cz, má vytvořen bonusový účet, na který mu budou připisovány bonusové body za objednané originální náhradní díly IVECO. Za body připsané na na tento účet bude možno zakoupit reklamní a propagační předměty s tématikou IVECO, seznam těchto předmětů si můžete prohlédnout na níže uvedené adrese.
 
     Podmínky bonusového programu
 
1) Maximální počet bodů, který lze získat na účet je 12 000. O jejich dosažení bude zákazník informován hlášením (viz obr 2.) a při dalších objednávkách, pokud nedojde k úplnému nebo částečnému čerpání bodů, již nebudou žádné další body připisovány
2) Pokud zákazník neprovede nákup náhradní dílů na www.ivecoparts.cz po dobu delší, než 1 rok, ztrácí body platnost a bonusový účet je vynulován.
3) Při  nákupu zboží prostřednictvím čerpání bonusových bodů  je kupní cena takto současně (tj. na jednu fakturu) odebraného zboží ve výši 1,- Kč včetně DPH.
4) Systém pracuje automaticky, body jsou tedy připisovány pouze registrovaným uživatelům za objednávky odeslané prostřednictvím e-shopu www.ivecoparts.cz.
5) Společnost AGROTEC a.s. si vyhrazuje právo provádět změny uvedených podmínek jejich vyhlášením na www.ivecoparts.cz, případně celý bonusový program ukončit. Nevyčerpané body získané k datu ukončení mají platnost dva měsíce po datu ukončení Bonusového programu a lze je vyčerpat za podmínek platných k datu ukončení programu.
 
 
     Pokyny k obsluze E-shopu
 
     Po kliknutí na odkaz v levé části E-shopu pod Vaší adresou „Počet bonusových bodů“ (viz obr. 1.), budete přesměrování na adresu www.shop.ivecoparts.cz, kde budete mít možnost si za tyto body vybrat a v odpovídající hodnotě objednat zajímavé reklamní a propagační předměty.
 
Obr.1
  

     V případě, že nebudete přihlášeni, tj. neuvidíte své jméno v okně „Přihlášen“ (viz obr. 2.), nemůžete a tudíž také nikdo jiný, disponovat vaším bodovým účtem. Přihlaste se prosím znovu zadáním stejných přihlašovacích údajů jak na www.ivecoparts.cz.

Obr.2

 
     Body Vám budou připisovány automaticky vždy po objednání zboží, stejně tak v případě zrušení objednávky nebo vrácení dílů Vám budou odebrány. Poměr mezi hodnotou objednávky a množstvím přidělených bodů je stanoven individuálně v závislosti na slevové skupině a bude každému uživateli sdělen e-mailem, příp. je možné se informovat na tel. +00420 727 954 937, p. Kadlíček.

      Prodej reklamních předmětů ovšem není limitován pouze nákupem originálních náhradních dílů IVECO. Na našem e-shopu www.shop.ivecoparts.cz, můžete nakupovat i běžným způsobem za peníze. Změnu režimu nákupu provedete kliknutím na odkaz „Platba pouze za body/koruny“ (viz obr. 3.).

Obr.3

 

     Posledním úkonem nutným k objednání bonusového zboží je určení způsobu dodání. Zde máte možnost zvolit si jednu ze tří možností a to:
  1. Poslat s nejbližší další zásilkou objednaných náhradních dílů.
  2. Poslat přímo, přičemž hodnota dopravného Vám bude rovněž odpočtena od bonusového účtu.
  3. Poslat na dobírku s platbou v hotovosti.
 
     Reklamní, propagační a dárkové předměty budou postupně obměňovány dle aktuální nabídky našich dodavatelů.

Vyhledávání